Global oppsmarting

La oss som et tankeeksperiment si det ikke finnes global oppvarming. La oss anta konspirasjonsteoretikerne har rett: At tusenvis av klimaforskere deltar i en sammensvergelse for å få lov til å tilbringe månedsvis under kummerlige kår på feltstasjoner i Sørishavet. Les mer

Ufornuft – en vekststrategi

“Martin Luther King sa ikke “Jeg har en visjonserklæring”. Han hadde en drøm.”

Dette uttalte Kevin Roberts, sjefen for markedsføringsbyrået Saatchi & Saatchi i et flammende foredrag i 2012. I foredraget snakket han om den nye, flytende virkeligheten – all uforutsigbarheten og det den har å bety for hvordan vi tenker rundt hva et selskap er, og bør være.

“Tradisjonell ledelsesteori funker ikke lenger. For å vinne i dag trenger du en kultur og et miljø der den ufornuftige kreativiteten har vekstbetingelser.”, er Roberts påstand.

Ufornuft? Hvorfor skulle det være bra? Les mer

Tåkeprat

Vi mennesker befinner oss stort sett i kjente omgivelser, med lyset på. Vi trenger ikke å tenke på hvem vi er og hvor vi skal eller hvordan vi kommer dit, fordi vi er den vi alltid har vært, går i den retningen vi alltid har gått, på den samme måten vi alltid har gjort det. Men som vi har skrevet før: Stabilitet er et flyktig fenomen i våre dager. Les mer

Fjordbygdene må satse på grønn datalagring

Industribygdene på Vestlandet er i en spesiell situasjon. Det som var det historiske produksjonsfortrinn – nærhet til store energiressurser – er ikke tilstrekkelig til å holde på tungindustri. Ensidig næringsliv gjør slike samfunn sårbare i en svært omskiftelig tid. Kan den digitale informasjonsrevolusjonen åpne nye muligheter?

Les mer

Generasjon Flux

«Alt flyter», sa den greske filosofen Heraklit. Han løftet frem et perspektiv vi mennesker har lett for å glemme: At stabilitet er et flyktig fenomen. Det som definerer verden er endring, og den evige kampen mellom motsetninger. En brytning som skjer på alle nivåer, i dimensjonen tid.

Heraklit hadde trolig digget 2013. Les mer

Silosyndromet

Alle våre grunnforestillinger og etablerte sannheter kommer fra et sted. Ofte blir vi kultivert inn i dem, av utdanningen vi har tatt, eller den bedriftskulturen, organisasjonskulturen eller bransjekulturen vi fort blir en del av. Historiene vi omgir oss med hardkoder et verdensbilde inn i oss, og smalner inn brennvidden i våre perspektiver. Det er som en silo, en sirkulær mur som gir oss følelsen av kontroll, men samtidig hindrer utsikten mot alt det som befinner seg utenfor siloveggene. Les mer

Å skape mer av mindre

I boken «den store omstilling» tar den danske journalisten Jørgen Steen Nielsen – tidligere sjefredaktør i Dagbladet Information – et dypdykk ned i vår tids store kriser: Finanskrisen, matvarekrisen, økosystemer under press og en stadig mer dramatisk kamp for å unngå klimakatastrofe. På en svært grundig måte viser han hvordan krisene er vevet inn i hverandre og forsterker hverandre. Et sentralt poeng er at de ulike krisene er ulike uttrykk for det samme underliggende problemet: Troen på at alt kan vokse inn i evigheten på en klode med begrensede ressurser. Les mer