Sosiale medier

Sosiale medier og åpne data

Økende krav til transparens, brukerinvolvering og dialog kan være krevende å håndtere. Vi lever midt inne i et kulturskifte, muliggjort av teknologi. Dette skiftet er en enorm trussel om du holder fast på gamle tilnærminger, men åpner enorme muligheter om du evner å utnytte det.

 

I møte med den nye åpenhetskulturen holder det ikke lenger å spørre «hva må vi beskytte?». Et like interessant spørsmål er «hva skjer hvis vi deler?».

 

En kunde er lenger ikke bare en kunde, men markedsfører og innovatør. En borger er ikke bare en borger, men en bidragsyter. En leser er ikke bare en leser, men en distributør og medforfatter.

I møte med den nye åpenhetskulturen holder det ikke lenger å spørre «hva må vi beskytte?». Et like interessant spørsmål er «hva skjer hvis vi deler?». I Dreis er vi opptatt av sosiale medier, ikke fordi det er en hype, men fordi det skaper interessante samtaler som utvikler oss. Vi er opptatt av åpne data, fordi det muliggjør nye innsikter og nye former for demokratisk medvirkning. Vi er opptatt av åpen innovasjon, fordi det utvider referanserammen for en alle utviklingsprosesser.

Endringer i retning mer åpenhet møter ofte motbør, fordi det krever et kulturskifte og en ny måte å tenke på. Vi liker motbør. Det er en av grunnene til at vi holder til i Bergen.

 

Send oss en melding

Navn

E-postadresse

Melding