Ideutvikling

Nyskaping er lett å snakke om, men krever at vi rydder plass og legger til rette for at ideer får pusterom.

Vi i Dreis AS har lenge vært opptatt av brukerinvolvering, scenariotenkning og åpen innovasjon. Ikke bare fordi det er gøy, men fordi det er et effektivt verktøy for å utfordre konvensjonelle tankebaner.

Tilbakemeldingene tyder på at det funker. Annerledesheten vår inspirerer, lekenheten gir takhøyde for helt nye perspektiver.

I samarbeid med våre samarbeidspartnere kan vi legge til rette for en lang rekke inspirerende og nyskapende prosesser – som aktiverer intuisjon, instinkter og fritenkning. Tilbakemeldingene tyder på at det funker. Annerledesheten vår inspirerer, lekenheten gir takhøyde for helt nye perspektiver.

Slike prosesser har vi gjennomført både på bransjenivå, i lokalsamfunn, enkeltbedrifter og i offentlig forvaltning. Ofte i samarbeid med vår sjarmerende og dyktige samarbeidspartner Torhild Torgersen i selskapet Skrible.

I bunn for vårt arbeid ligger ideen om strategisk design – som best oppsummeres som en kollektiv skisseprosess som handler om å belyse en problemstilling fra mange ulike vinkler og perspektiver. Vi har gjennomført slike prosesser både for enkeltbedrifter, lokalsamfunn og næringsklynger.

 

Les mer om våre ulike teknikker for å involvere medarbeidere og fremme kreativitet og nye ideer:

[tboot_accordion_bootstrap name=»Våre ulike teknikker»]
[tboot_accordion_bootstrap_section name=»UniqueName» heading=»Scenarieprosesser» number=»1″]
Gjennom å arbeide med fremtidsbilder oppnår du noe viktig: Du hopper bukk over dagens problemer og fokuserer på fremtidens muligheter. Vi benytter ulike teknikker som synliggjør drivkrefter, sårbarhet og muligheter det ellers er vanskelig å få øye på.
[/tboot_accordion_bootstrap_section]
[tboot_accordion_bootstrap_section name=»UniqueName» heading=»Strategisk buffet» number=»2″]
Når større grupper skal involveres i komplekse utviklingsprosesser, bruker vi et «kafe-format», der prosessen i mindre biter og mindre rundebordsdiskusjoner. Slik sørger vi for at alle får bidra med sine perspektiver, og et eierskap til resultatet.
[/tboot_accordion_bootstrap_section]
[tboot_accordion_bootstrap_section name=»UniqueName» heading=»Hackdays (digital dugnad)» number=»3″]
En hackday er en maratondag med digital utvikling, der designere, forretningsutviklere og programmere bruker sin kreativitet og skaperkraft for å løse en spesifikk utfordring. Det fungerer både for offentlig sektor og bedrifter som ønsker nye øyne på utfordringer som skal løses, eller muligheter som skal identifiseres.
[/tboot_accordion_bootstrap_section]
[/tboot_accordion_bootstrap]

 

Send oss en melding

Navn

E-postadresse

Melding