Reiselivet må melde seg inn i klimadebatten

Forsiden av FNs klimarapport er et bilde fra Folgefonna. En norsk turistmagnet gjennom to hundre år, og et av ikonene i norsk reiseliv. Reiselivet har alt å vinne på å markere standpunkt i klimadebatten.

Skjermbilde 2013-09-26 kl. 14.13.03Lekkasjer fra FN-rapporten er tindrende klare: Klimaendringene er i gang, og konsekvensene vil bli store. Breene er i denne forbindelse  et symbol for – og et helt konkret eksempel på – konsekvensene av global oppvarming. For reiselivssektoren representerer de, både direkte og indirekte, viktig verdiskapning, i tillegg til at de er blant våre tydeligste differensiatorer i internasjonal markedsføring. De næringsaktørene i Norge som har merket klimaendringene mest på kroppen de siste årene, er de virksomheten som bruker breen som råstoff for opplevelsesproduksjon. Breene i Norge er nå mindre enn de har vært på flere hundre år. Produksjonsbetingelsene forringes for hver tilbaketrekning.

De varierte naturkvalitetene i Norge er skapt fordi vi ligger i et sensitivt balansepunkt midt mellom varme og kalde klimasoner. Viktige reiselivsregioner fra sør til nord ligger sårbart til for havstigning og ekstremvær. Selv om Norge er blant landene i verden som kommer heldig ut av klimaendringene, vil mange kvaliteter ved norsk natur forringes om de verste klimascenarioene slår til.

Likevel har Petter Stordalen omtrent vært alene om å konfrontere manglende handlekraft i klimaspørsmålet. Hvorfor? Finnes det noen annen sektor som stilltiende hadde akseptert at råvarene bokstavelige talt smeltet bort på denne måten?

Det er på tide å heve stemmen.

Reiselivet i Norge har, med den forestående oppmerksomheten rundt klimaspørsmålet, en unik mulighet for å markere et tydelig standpunkt i debatten. Hvis man som næring går internasjonalt med et klart og tydelig budskap, vil dette kunne vekke oppsikt også blant kollegaer i andre deler av verden. At verdens mest omtalte klimarapporten er prydet av et vakkert bilde fra Fjord Norge, kan – som en bonus – gi viktige omdømmegevinster.

Det er hva man kan kalle «merkevare-aktivisme», og som blant annet Patagonia i lang tid har bygget identiteten sin rundt. Å ta et tydelig verdistandpunkt i en slik sak, viser at man mener alvor med å være «powered by nature». Det viser at merkevaren ikke er lakken på utsiden, men hjertet på innsiden. Dilemmaet for reiselivet er at en klima-offensiv holdning også innebærer en viss selvransakelse. At stadig flere gjester  kommer med interkontinentale fly, er ikke nødvendigvis i tråd med ønsket markedsutvikling. Det er på høy tid å inkludere karbonfotavtrykk-perspektivet i slike vurderinger. Grunnen er enkel: Man har langt mer å vinne i ressursgrunnlag og langsiktig utviklingsrom enn man har å tape i antall gjestedøgn på kort sikt.

Naturen har gitt reiselivet i Norge enorme verdier gjennom mangfoldige generasjoner. Det er på tide å gi noe tilbake.

Trolig får man ingen bedre anledning enn de neste ukene.

Skriv et svar