20784eacca1e11e1b9f1123138140926_7

 

Når de kjente rammebetingelsene forvitrer under beina våre blir det å bevege seg ikke et valg, men en nødvendighet. Verden forandrer seg i dag fortere enn noensinne, teknologisk, økonomisk, demografisk og i lys av klimautfordringen. Strategi bør aldri først og fremst bli et dokument, men en kontinuerlig prosess. Like viktig som de gode svarene, er de gode spørsmålene.

Strategi bør aldri først og fremst bli et dokument, men en kontinuerlig prosess.

Vi har bidratt i å designe en lang rekke strategier og endringsprosjekter. Vi har hatt prosjektledelse i flere regionale satsninger i grensesnittet næringsliv, forskning og offentlig sektor (for eksempel NCE Tourism), men også jobbet med små oppstartsselskaper og etablerte virksomheter som utfordres av endringer i teknologi, konsumentadferd eller verdikjeder.

Vår tilnærming er å kombinere det store bildet med smart pragmatisme. Vi prøver å koble strategien til en helhetlig modell – og møte dem med smarte grep her og nå. Det viktigste resultatet er ikke en femårsplan, men å utvikle en generell beredskap overfor fremtidige muligheter og trusler.

Altfor ofte reduserer konsulenter en kompleks virkelighet til forenklede modeller av årsak og virkning. Men verden er ikke lineær, den er sammensatt og kompleks. Målet vårt er å bidra til at du betrakter egen virksomhet fra nye utsiktspunkter, og etablere nye og solide ankerfester i en omskiftelig verden.

 

Send oss en melding

Navn

E-postadresse

Melding